top of page

Macro

Akademı

Macro Akademi Danışmanlık, 20 Yıl Üzeri Deneyimli Kadrosuyla Tüm Sektörlere Yönelik A’dan Z’ye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Sunmaktadır. Kobilerden, Holdinglere. Start-Up’tan, Yeniden Yapılandırmaya, Genel Yönetimden, İnsan Kaynaklarına Kadar Tüm İhtiyaçlarınızda Yanınızda

Danışmanlık Hizmetlerimiz

4 Adımda

Yönetim Danışmanlığı

01

KURUMSAL ANALİZ ve

YÖNETİM YETERLİLİĞİ

TESTİ

02

DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU VE BENCHMARKING

03

KURUMSAL STRATEJİ VE İŞ PLANI 

04

UYGULAMA VE SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRME

01. KURUMSAL ANALİZ ve YÖNETİM YETERLİLİĞİ TESTİ 

Kurumsal Analiz ve Yönetim Yeterlilik Testi

Kurum, şirket ve hatta bireylerin dahi hayatta hedef ve strateji belirlemeden önce yapması gereken mevcut durumu ölçmek, test etmek ve çıkan sonuçları analiz etmektir. Ölçmediğinizi analiz edemezsiniz.

 

Her işletmenin kendine göre geçmişten gelen iş yapış tarzı, sistemleri ve hiyerarşisi vardır. İster aile şirketi olsun ister kurumsal bir yapı, bu düzen oturmuş ve genellikle değişmez bir yapıda süregelmiş gitmektedir.

 

Oysa dış dünya, piyasalar ve rekabet dinamiktir ve yeni giren aktörler ve rakipler daha dinamik bir yapıyla rekabete dâhil olurlar.

 

Macro Akademi Yönetim Danışmalığı uzmanları kurumunuzun aşağıdaki 8 bölümünün verimini yerinde ölçer ve analiz eder.

  • Genel Yönetim

  • Satış Yönetimi / Varsa Şubeler Mağazalar

  • Pazarlama

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Finansal Yapı, Bütçe ve Muhasebe Sistemleri

  • Bilgi Teknolojileri

  • İnsan Kaynakları

  • CRM/ Müşteri İlişkileri

02. DURUM DEĞERLENDİRME ve BENCHMARKING

Durum Değerlendirme Raporu ve Benchmarking

Yapılan ölçme ve analiz sonrasında kurumunuzun kapsamlı değerlendirme raporu hazırlanır. Bu rapor hazırlanırken sektörünüzdeki yerel ve global rakipler ve iyi örneklerle kıyaslama ve konumlandırma da sunulur.

Raporda kurumunuzun güçlü yanları, zayıf yanları, tehditler ve fırsatlar detaylı ve sektörünüze özgü gerçek metotlarla analiz edilirken pratik olarak alınması gerekecek aksiyon planının temeli de oluşur.

 

Kıyaslama/ Benchmarking sistemiyle alınacak ön aksiyonlar ve iyileştirme önerileri de bu raporda sunulur ve değerlendirmeler yapılır.

Yeniden yapılandırılması gereken alanlar, yönetim tarzı, depertmanlar, iş yapış şekli, tedarik zinciri sistematiği, finansal modeller, satış sistemleri, pazarlama metotları, insan kaynağı, müşteri deneyimi ve bilgi teknolojileri değerlendirilir ve somut, uygulanabilir, ‘Pratik, Kalıcı ve Kazançlı’ öneriler belirtilir.

03. KURUMSAL STRATEJİ VE İŞ PLANI

İş Planı ve Aksiyon

Kurumsal değerlendirme raporu verileri baz alınarak Kurumun Gerçekçi ve Ütopik olmayan Stratejik planı,  Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri, varsa Marka Stratejisi ve Marka Konumlandırması yeniden tanımlandırılır.

Stratejik plan doğrultusunda en kısa vadeden başlamak suretiyle uzun vadeye uzanan Kapsamlı İş Planı hazırlanır ve yeniden yapılandırma reçetesi ortaya konulur.

04. UYGULAMA ve SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRME

Uygulama ve Gözden Geçirme

Hazırlanan ve Kurumca onaylanmış, Kurumsal Strateji ve İş Planı doğrultusunda uygulama aşamasına geçilir.

Uygulama aşamasında kurumun tercihine göre yeniden yapılandırma süreci Macro Akademi uzmanları tarafından yönetilebileceği gibi, kuruma sunulan reçeteleri ve değişim planlarının uygulama aşaması kurumca da yapılabilir.

 

Kurumca yapıldığı takdirde yakın izlemeye geçilir ve değişim sürecinde periyodik gözden geçirme, ölçme ve analizlerle kuruma destek olunur.

Strateji

Mali İşler

STRATEJİ

Kurumsal Strateji; kurumun marka hikayesinin başlangıç ve temel noktasıdır. Diğer tüm stratejiler IK’dan finansa, tasarımdan lojistiğe hep bu ana strateji baz alarak oluşturulur. Macro Akademi sizin bu temel stratejinizi oluştururken veya yeniden formüle ederken sizin hikayenizden ve vizyonunuzdan yola çıkar. 

VIEW MORE

MALİ İŞLER

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
verilerin analiz

SATIŞ YÖNETİMİ

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
İş Ekibi

PAZARLAMA

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
Yükleme Kargo

TEDARİK ZİNCİRİ

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
Müşteri Destek Ajan

CRM

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
Bilgisayar Robotu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE

İNSAN KAYNAKLARI

Keep your clients up to date with what’s happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection. 

VIEW MORE
bottom of page